Potrzebujesz pomocy? 

Napisz lub zadzwoń

sklep@rozeogrodowe.pl

tel:  661 408 360

lub 14 679 56 85

Telefony odbieramy

poniedziałek - piątek

w godzinach 8-15

 

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Polityka prywatności dla potrzeb rekrutacji

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA POTRZEB REKRUTACJI

 Zgodnie z art. 13  oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1  (dalej „RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Gospodarstwo Ogrodnicze Grzegorz Hyży, ul. Poprzeczna 1/15, 33-112 Tarnowiec, NIP 993 028 44 56:, Regon:, (dalej jako „Administrator”).

2. Wszystkie zapytania, skargi, wnioski i żądania dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych możesz zgłaszać pisemnie na adres Szkółka róż, Więckowice 173, 32-830 Wojnicz lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@rozeogrodowe.pl

 

1. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. REKRUTACJI:

1.1 w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, gdyż jest to niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. art. 221 1 Kodeksu pracy); takie przetwarzanie obejmuje następujące dane osobowe: imię/imiona i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (adres, adres e-mail i numer telefonu), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg zatrudnienia;

1.2 w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną, gdyż jest to niezbędne aby podjąć działania przed zawarciem umowy, na żądanie kandydata/ki (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2. Prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie dobrowolnej zgody, (art. 6 ust. 1 lit a RODO) i wyłącznie w przypadku udzielenia takiej zgody na przetwarzanie danych w tym celu przez kandydata/kę;

3. Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych (Art. 9 ust. 2 lit. f RODO).

4. Mamy uzasadniony interes w tym, aby wykorzystując dane pozyskane w trackie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzić umiejętności, zdolności i predyspozycje kandydatek/ów i ocenić czy są odpowiednimi osobami na stanowisko, na które prowadzimy rekrutację (Art. 6 ust.1 lit. f RODO).

 

2. ODBIORCY DANYCH I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

2.1 Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Rozeogrodowe.pl na podstawie zawartych umów, tj: pracownikom i współpracownikom, w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu, zewnętrznym dostawcom usług IT, operatorom pocztowym lub kurierom. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane organom lub podmiotom publicznym (bądź wykonującym zadania publiczne) uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

2.2 Co do zasady dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

3. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane:

a.    dla celów rekrutacyjnych - przez okres 3 miesięcy od czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

b.    w przypadku wyrażonej przez Pani/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych w przyszłych rekrutacjach ww. dane będą wykorzystywane przez 18 miesięcy od daty wyrażenia zgody

 

4. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1 W przypadku rekrutacji w związku z zatrudnieniem na umowę o pracę, podanie danych osobowych, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie spowoduje niemożność rozpatrywania kandydatury na oferowane stanowisko. Podanie danych osobowych w szerszym zakresie jest dobrowolne i pozostanie bez wpływu na możliwość udziału w rekrutacji i rozpatrzenie oferty kandydata.

4.2 W przypadku rekrutacji w związku z zatrudnieniem w oparciu o umowę cywilnoprawną, podanie danych jest warunkiem uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym oraz ewentualnego zawarcia umowy oraz jednocześnie jej wymogiem. Konsekwencją niepodania wymaganych danych będzie niemożność uwzględnienia kandydata w procesie rekrutacyjnym przez administratora.

4.3 Jeżeli chcesz, aby Twoje dane osobowe były wykorzystywane do celów kolejnych rekrutacji, prosimy o: zawarcie w CV następującej klauzuli: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora Rozeogrodowe.pl podanych dla celów aktualnej rekrutacji także po jej zakończeniu - w celu prowadzenia dalszych rekrutacji. W każdej chwili mogę wycofać tę zgodę”,

 

5. PROFILOWANIE I AUTOMATYCZNE DECYZJE

Dane przetwarzane do celów opisanych w niniejszym dokumencie nie będą podlegały profilowaniu, a wobec osób, których dane dotyczą nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

1. W związku z przetwarzaniem przez Rozeogrodowe.pl danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

a.na zasadach określonych w art. 15 RODO – prawo dostępu do swoich danych osobowych;

b. na zasadach określonych w art. 16 RODO – prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

c. na zasadach określonych w art. art. 17 RODO – prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych;

d. na zasadach określonych w art. 18 RODO – prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;e. na zasadach określonych w art. 20 RODO – prawo do przenoszenia danych;

f. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, o ile przetwarzanie opiera się na udzielonej uprzednio zgodzie; cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem;

g. na zasadach określonych w art. 21 RODO – prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, o ile przetwarzanie opiera się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

2. Powyższe prawa mogą być zrealizowane poprzez pisemne wyrażenie żądania wobec Administratora na adresy: Szkółka róż, Więckowice 173, 32-830 Wojnicz lub pocztą elektroniczną na e-mail: biuro@rozeogrodowe.pl

3. Osoby które uznają, że prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane na mocy RODO zostały naruszone, mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium